Vandermarliere NV: houtworm- en zwambestrijding

Vandermarliere NV is sedert lang actief in de sector van de houtbescherming. Oorspronkelijk was dit enkel het preventief behandelen van hout door middel van onderdompeling (ook drenken van hout genoemd). Het uitvoeren van curatieve houtbehandelingen startte in het jaar 1961.

Tegenwoordig richt onze firma zich specifiek tot het uitvoeren van

Daar wij streven naar kwaliteit, werken wij enkel met producten die een verkoopsvergunning hebben, afgeleverd door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu en die tevens over een homologatiecertificaat beschikken toegekend door de Belgische Vereniging voor Houtbescherming.

Tevens zijn wij in het bezit van het ATG-certifcaat als bedrijf-toepasser van curatieve behandelingen (zie www.ctib-tchn.be). Dit is een technische goedkeuring met certificaat, toegekend door de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (Butgb).

Voor inlichtingen betreffende Vandermarliere nv kunt U steeds terecht bij volgende instanties:

Dienst Goedkeuring en Voorschriften
WTC III, Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel 02/277.62.74
Fax 02/277.54.44

Universiteit Gent
Labo voor Houttechnologie
Coupure Links 653
9000 Gent
Tel 09/264.61.18
Fax 09/264.62.33