Herstellen van balkkoppen met de polymeer methode

Algemeenheden

Alle balkkoppen worden nagezien. Met een els wordt gestekt in de balken.

Bij het verstevigen van de balken wordt als volgt te werk gegaan: de balk wordt onderschoord. Het omliggende metselwerk wordt weggekapt uitgezonderd de oplegging. De verrotte of weggegeten gedeelten worden afgezaagd.

Er wordt een bekisting gemaakt die de vorm van de balk omsluit, ontkistingsolie wordt aangebracht. Na de werken wordt deze bekisting verwijderd. Er kan ook gewerkt worden met een verloren bekisting uit dezelfde houtsoort als de balk.

In de balk worden gaten Ø 25 mm geboord. In de gaten worden wapeningsstaven in glasvezel versterkt polyester van ong 20 mm ingebracht.

De bekisting wordt opgegoten met een traagverhardende opgietmassa. Deze opgietmassa bestaat uit epoxyhars, verharder en vulstoffen. Alle producten met gewaarborgde watervastheid en verouderings-bestendigheid.

Tenslotte wordt de wapening langs de kernholte nageïnjecteerd om volledige vulling van het boorgat te bekomen en eventuele barsten en scheuren in dat gedeelte van de balk onder druk te vullen met epoxyhars. Daarna worden alle injectiesporen weggewerkt en worden de zichtbare gedeelten in epoxyhars geslepen of geschuurd. De ondersteuning wordt na 7 dagen weggenomen.

De werken kunnen alleen bij temperaturen boven 7° C worden uitgevoerd. In geen geval mag op een vochtige ondergrond gewerkt worden.

Op de werf mag alleen worden gewerkt met kant-en klare gedoseerde producten. Er mogen alleen mengelingen worden gemaakt van de volledige door de fabrikant verpakte hoeveelheden. Er moet op gelet worden dat het gebruik van de epoxyharsen compatibel is met de houtbeschermingsproducten.


Epoxyharsmortel

De epoxymortel is samengesteld uit zuiver vloeibaar epoxyhars en als verharder een polyamide verharder van het aromatische type, beide te vermengen in een door de fabrikant bepaalde en voorgedoseerde hoeveelheid. De vulstof bestaat uit zuurgewassen en gegloeid kwartszand van gesloten granulometrische opbouw. De vulstof dient evenzeer door de fabrikant voorverpakt en gedoseerd te zijn.

Een certificaat dient voorgelegd te worden van volgende eigenschappen van het product:

Hardingstijd bij 20° C 12 uur
Gebruiksduur na mengen ca 1 uur
Buigsterkte min 15 N/mm²
Doorbuiging 3,5 mm ong 1 mm
Treksterkte min 25 N/mm
Rekbaarheid (verlenging bij breuk) max 1.5 %
Drukvastheid min 50 N/mm²
E-modulus (buig) ca 3,5 x 10³ N/mm²
Martenswaarde min 35° c

Een monster gietmassa gegoten op hetzelfde hout als datgene van de te restaureren balk dient 7 dagen op 20° C bij poging tot afrukken van het hout te resulteren in een 100 % breuk in het hout zelf.

Bij injectie van de ankers zal het zuiver bindmiddel van de opgietmassa zelf worden gebruikt dat voldoende dunvloeibaar is om een goede vulling te verzekeren en dat voldoende snel doorhardt of voldoende is getixotropiseerd opdat het niet zou wegvloeien doorheen de holten of barsten van het hout.