Zandstralen van hout

Hout is een materiaal dat in principe kan gezandstraald worden om dikke lagen verf en vuil op een efficiënte manier te verwijderen.

Door het zandstralen wordt de oorspronkelijke houtstructuur beter weergegeven. Alle aanwezige vuil op het hout wordt zorgvuldig verwijderd. Zelfs dikke verflagen kunnen op deze manier efficiënt verwijderd worden.

Het zandstralen gebeurt bij een druk vanaf 2 bar, met wit gedroogd kwartszand. Dit zand heeft een zeer hoge zuiveringsgraad, is een uniforme harde korrel en vlot verwerkbaar. In principe kan alle hout gezandstraald worden, maar er zijn verschillen. Hoe harder het hout (eik, beuk,...) hoe mooier het resultaat. Bij zachtere houtsoorten zoals den worden de nerven dieper.

Meubilair en zachtere houtsoorten worden beter niet gezandstraald daar het zandstralen de houtstructuur kan beschadigen.

Hier is het meer aangewezen het hout via projectie van droog straalmiddel te reinigen. Het straalmiddel bestaat uit een vuilabsorberend gevulkaniseerd gompoeder met een korrelgrootte van 0,25 à 0,50 mm. Door middel van een speciaal ontwikkeld lucht aangedreven straalsysteem wordt het poeder tegen het te reinigen oppervlak geprojecteerd. Alle raakvlakken worden zo ontdaan van het opliggend stof en vuil. Het voordeel van deze toepassing is dat de textuur van het hout ongewijzigd blijft.

[plafond na het verwijderen van oude verflagen dmv zandstralen]

Zandstralen plafond